قالب راست چین فارسی

لیست قالب های فارسی قابل استفاده در طراحی سایت

قالب فارسی راست چین جوملا
قالب های متنوع
قالب ریسپانسیو و هماهنگ با موبایل و تبلت
ریسپانسیو و هماهنگ با موبایل و تبلت
قالب راست چین فارسی
امکان استفاده در زبان فارسی و انگلیسی
پشتیبانی طراحی سایت
امکان دسترسی به بخش پشتیبانی
  • تمامی تصاویر ، نوشته ها ، منوها و لوگوی بکار رفته در تمامی قالب ها دمو بوده و قابل جایگزینی و تغییر با موارد مورد نظر شما را دارند.
  • تمامی قالب ها به صورت کاملا Responsive ریسپانسیو برای نمایش صحیح در نسخه موبایل و تبلت آماده شدند.
  • برخی از قالب ها تنها یک نوع رنگ بندی و برخی دارای حالت های مختلف رنگ بندی پیشفرض هستند. شما میتوانید در قالب های دارای رنگ بندی از بین رنگ بندی های موجود یکی را به صورت پیشفرض انتخاب کنید. دقت داشته باشید امکان تغییر رنگ در قالب ها وجود ندارد.
  • تمامی قالب ها به صورت چپ چین برای استفاده در وب سایت های انگلیسی زبان و یا سایر زبان های چپ چین موجود هستند.
  • عناصر اصلی قالب ها قابل جایگزینی و یا ترکیب با دیگر قالب ها نیستند.

 

قالب Blog جوملا فارسی

قالب Blog
مشاهده دمو قالب

قالب City جوملا فارسی

قالب City
مشاهده دمو قالب

قالب Kazumi جوملا فارسی

قالب Kazumi
مشاهده دمو قالب

قالب Agency جوملا فارسی

قالب Agency
مشاهده دمو قالب

قالب Fans جوملا فارسی

قالب Fan
مشاهده دمو قالب

قالب ICE جوملا فارسی

قالب Ice
مشاهده دمو قالب

قالب Musician جوملا

قالب Musician
مشاهده دمو قالب

قالب Perfect جوملا فارسی

قالب Perfect
مشاهده دمو قالب

قالب Power جوملا فارسی

قالب Power
مشاهده دمو قالب

قالب طراحی سایت شرکتی B2B

قالب B2B
مشاهده دمو قالب

طراحی سایت شخصی قالب IMO

قالب IMO
مشاهده دمو قالب

طراحی سایت رستوران Gusto

قالب Gusto
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا Group

قالب Group
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Pure

قالب Pure
مشاهده دمو قالب

قالب World News
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی University

قالب University
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Awetive

قالب AWT
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Corporex

قالب Corporex
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Blue

قالب Blue
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی SPA

قالب SPA
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Risen

قالب Risen
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Business

قالب Business
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Universal

قالب Universal
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hope

قالب Hope
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Loft

قالب Loft
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Luxury

قالب Luxury
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Capital

قالب Capital
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Personal

قالب Personal
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Oasis

قالب Oasis
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Flex

قالب Flex
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Media

قالب Media
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی SET

قالب Set
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Magazine

قالب Magazine
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Cena

قالب Cena
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Express

قالب Express
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Traction

قالب Traction
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Travel

قالب Travel
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Solution

قالب Solution
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Prestige

قالب Prestige
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Construction

قالب Construction
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Response

قالب Response
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Kids

قالب Kids
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Clinic

قالب Clinic
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Zago

قالب Zago
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Sport Store

قالب Sport Store
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Creative

قالب Creative
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Snow

قالب Snow
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی World

قالب World
مشاهده دمو قالب

قالب Contractor جوملا فارسی

قالب Contractor
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Clean

قالب Clean
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی APP

قالب App
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Academy

قالب Academy
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Explorer

قالب Explorer
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Model

قالب Model
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hotel

قالب Hotel
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Photo

قالب Photo
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Force

قالب Force
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Photobox

قالب Photobox
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی SAYPOL

قالب Saypol
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Fitness

قالب Fitness
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Velo

قالب Velo
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Organic

قالب Organic
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Royal

قالب Royal
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Divas

قالب Divas
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Muzik

قالب Muzik
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Revo

قالب Revo
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی One St

قالب One ST
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Bike

قالب Bike
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Galeria

قالب Galeria
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی XTRA

قالب XTRA
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Super Bike

قالب SuperBike
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Aurora

قالب Aurora
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Peak

قالب Peak
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Katana

قالب Katana
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Lava

قالب Lava
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Micasa

قالب Micasa
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Tasty

قالب Tasty
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Five

قالب Five
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی SIX

قالب SIX
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Justice

قالب Justice
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Sparks

قالب Sparks
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Humanity

قالب Humanity
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Theatre

قالب Theatre
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Destination

قالب Destination
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hostel

قالب Hostel
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Shoes

قالب Shoes
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Ultra

قالب Ultra
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Cramos

قالب Cramos
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Webshop

قالب WebShop
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Pasta

قالب Pasta
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Rooms

قالب Rooms
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hi-Fi

قالب Hi-Fi
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی INT Lawyer

قالب INT Lawyer
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Inspire

قالب Inspire
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Sounds

قالب Sounds
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Polygons

قالب Polygons
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Startup

قالب Startup
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Classic

قالب Classic
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Life

قالب LIFE
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Surfig

قالب Surfing
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Vina Bag

قالب Vina Bag
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Adventure

قالب Adventure
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Black & White

قالب Black & White
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Insurance

قالب Insurance
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Interior2

قالب Interior 2
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Coffee

قالب Coffee
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Grill

قالب Grill
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Designer

قالب Designer
مشاهده دمو قالب