قالب راست چین فارسی

لیست قالب های فارسی قابل استفاده در طراحی سایت

قالب فارسی راست چین جوملا
قالب های متنوع
قالب ریسپانسیو و هماهنگ با موبایل و تبلت
ریسپانسیو و هماهنگ با موبایل و تبلت
قالب راست چین فارسی
امکان استفاده در زبان فارسی و انگلیسی
پشتیبانی طراحی سایت
امکان دسترسی به بخش پشتیبانی
  • تمامی تصاویر ، نوشته ها ، منوها و لوگوی بکار رفته در تمامی قالب ها دمو بوده و قابل جایگزینی و تغییر با موارد مورد نظر شما را دارند.
  • تمامی قالب ها به صورت کاملا Responsive ریسپانسیو برای نمایش صحیح در نسخه موبایل و تبلت آماده شدند.
  • برخی از قالب ها تنها یک نوع رنگ بندی و برخی دارای حالت های مختلف رنگ بندی پیشفرض هستند. شما میتوانید در قالب های دارای رنگ بندی از بین رنگ بندی های موجود یکی را به صورت پیشفرض انتخاب کنید. دقت داشته باشید امکان تغییر رنگ در قالب ها وجود ندارد.
  • تمامی قالب ها به صورت چپ چین برای استفاده در وب سایت های انگلیسی زبان و یا سایر زبان های چپ چین موجود هستند.
  • عناصر اصلی قالب ها قابل جایگزینی و یا ترکیب با دیگر قالب ها نیستند.

 

قالب فارسی Maximum

قالب Maximum
مشاهده دمو قالب

 

قالب Dogs
مشاهده دمو قالب

طراحی سایت شرکت ساخت و ساز

قالب Construction 2
مشاهده دمو قالب

قالب Blog جوملا فارسی

قالب Blog
مشاهده دمو قالب

قالب City جوملا فارسی

قالب City
مشاهده دمو قالب

قالب Kazumi جوملا فارسی

قالب Kazumi
مشاهده دمو قالب

قالب Agency جوملا فارسی

قالب Agency
مشاهده دمو قالب

قالب Fans جوملا فارسی

قالب Fan
مشاهده دمو قالب

قالب ICE جوملا فارسی

قالب Ice
مشاهده دمو قالب

قالب Musician جوملا

قالب Musician
مشاهده دمو قالب

قالب Perfect جوملا فارسی

قالب Perfect
مشاهده دمو قالب

قالب Power جوملا فارسی

قالب Power
مشاهده دمو قالب

قالب طراحی سایت شرکتی B2B

قالب B2B
مشاهده دمو قالب

طراحی سایت شخصی قالب IMO

قالب IMO
مشاهده دمو قالب

طراحی سایت رستوران Gusto

قالب Gusto
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا Group

قالب Group
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Pure

قالب Pure
مشاهده دمو قالب

قالب World News
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Business

قالب Business
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Universal

قالب Universal
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hope

قالب Hope
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Loft

قالب Loft
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Luxury

قالب Luxury
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Capital

قالب Capital
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Media

قالب Media
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی SET

قالب Set
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Magazine

قالب Magazine
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Creative

قالب Creative
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Solution

قالب Solution
مشاهده دمو قالب

 قالب جوملا فارسی Snow

قالب Snow
مشاهده دمو قالب

قالب Contractor جوملا فارسی

قالب Contractor
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Force

قالب Force
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Super Bike

قالب SuperBike
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی One St

قالب One ST
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Bike

قالب Bike
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Galeria

قالب Galeria
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی XTRA

قالب XTRA
مشاهده دمو قالب

 قالب جوملا فارسی Black & White

قالب Black & White
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Revo

قالب Revo
مشاهده دمو قالب

 

قالب جوملا فارسی Classic

قالب Classic
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Sounds

قالب Sounds
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Pasta

قالب Pasta
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Rooms

قالب Rooms
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Hi-Fi

قالب Hi-Fi
مشاهده دمو قالب

 قالب جوملا فارسی Life

قالب LIFE
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Surfig

قالب Surfing
مشاهده دمو قالب

 

قالب جوملا فارسی Adventure

قالب Adventure
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Coffee

قالب Coffee
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Grill

قالب Grill
مشاهده دمو قالب

قالب جوملا فارسی Flex

قالب Flex
مشاهده دمو قالب