انتخاب بسته مورد نظر

لطفا بسته مورد نظر را به همراه نوع دامنه دلخواه انتخاب کنید و بر روی عبارت پرداخت وجه کلیک نمایید تا به درگاه بانکی هدایت شوید.

پس از پرداخت وجه در وب سایت بانک به صفحه تکمیل اطلاعات هدایت خواهید شد. فرم تکمیل اطلاعات را با دقت تکمیل کرده و پس از ارسال جهت تایید و بازبینی اطلاعات ارسالی با ما تماس بگیرید.

جهت مشاهده مجدد امکانات بسته ها بر روی این قسمت کلیک کنید.

 

بسته پایه با دامنه پسوند IR
مبلغ دویست و بیست هزار تومان

بسته پایه با دامنه پسوند COM
مبلغ چهارصد و سی هزار تومان

   

بسته پیشرفته با دامنه پسوند IR
مبلغ سیصد و بیست هزار تومان

بسته پیشرفته با دامنه پسوند  COM
مبلغ پانصد و سی هزار تومان

   

بسته تخصصی با دامنه پسوند IR
مبلغ سیصد و نود هزار تومان

بسته تخصصی با دامنه پسوند COM 
مبلغ ششصد هزار تومان

بسته مشاورین املاک

بسته مشاورین املاک با دامنه IR