انتخاب بسته مورد نظر

لطفا بسته مورد نظر را به همراه نوع دامنه دلخواه انتخاب کنید و بر روی عبارت پرداخت وجه کلیک نمایید تا به درگاه بانکی هدایت شوید.

پس از پرداخت وجه در وب سایت بانک به صفحه تکمیل اطلاعات هدایت خواهید شد. فرم تکمیل اطلاعات را با دقت تکمیل کرده و پس از ارسال جهت تایید و بازبینی اطلاعات ارسالی با ما تماس بگیرید.

جهت مشاهده مجدد امکانات بسته ها بر روی این قسمت کلیک کنید.

 

بسته پایه با دامنه پسوند IR
مبلغ یکصد و بیست هزار تومان

بسته پایه با دامنه پسوند COM , Net یا ORG
مبلغ دویست و پنج هزار تومان

   

بسته پیشرفته با دامنه پسوند IR
مبلغ دویست و چهل هزار تومان

بسته پیشرفته با دامنه پسوند NET , COM یا ORG
مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار تومان

   

بسته تخصصی با دامنه پسوند IR
مبلغ دویست و نود هزار تومان

بسته تخصصی با دامنه پسوند COM , NET یا ORG
مبلغ سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان