راهنمای روش انتخاب صحیح دامین

روش انتخاب صحیح دامنه

ثبت دامين اولين قدم برای راه اندازی يک وب سايت ميباشد. بنابراين در انتخاب دامين مناسب دقت لازم را بنماييد.

ما امکان ثبت دامين با پسوندهای گوناگون را برای شما فراهم کرده ايم. شما ميتوانيد دامين مورد نظر خود را از يک سال تا پنج سال ثبت نماييد.
بهتر است در انتخاب دامین مناسب موارد زیر را مدنظر داشته باشید...

کوتاه بودن نام دامين:
کم تعداد بودن حروف يک دامنه از چند لحاظ مورد اهميت است . دامنه کوتاه بياد ماندنی هستند و خود باعث تبليغ دهان به دهان آدرس وب سايت شما می شود و تايپ سريع و کاهش سوء استفاده های احتمالي از دامين را در بر دارند . نکته اخر اينکه که موتور های جستجوگر به دامينهای کوچک بيشتر بها می دهند .
مثال : www.iranart.com خيلی بهتراز دامين www.iranianartgallery.com است.

دامنه يک کلمه ای :
بهتر است يک دامنه از يک کلمه با معنا تشکيل شده باشد . اما پيدا کردن چنين دامنه هايی دشوار است چون به سرعت رزرو می شوند (مخصوصا .com) اين مسئله در دامين های .ir کمتر است .
مثال : www.best.com

دامنه انتخابی با معنا باشد :
اين مورد از سه نظر خوب است اول به ياد ماندنی است دوم معرف فعاليت شماست و سوم موتورهای جستجوگر به آن بيشتر بها می دهند.
مثال : www.host.com

مرتبط با فعاليت :
بهتر است دامين شما با نام شرکت يا فعاليت شما مربوط باشد . در اين صورت هم در موتور های جستجو و هم در نگاه اول معرف فعاليت وب سايت خواهد بود و با تايپ مستقيم آن به نام شما ختم می شود .
مثال : اگر شما در زمينه کتاب فعاليت داريد و حوضه فعاليت شما ايران است دامنه www.iranbook.com ياwww.book.ir بهترين انتخاب است .

ثبت دامین با پسوندهای گوناگون پسوند دامين :
پسوند دامين از لحاظ نوع سايت و از لحاظ اعتبار دامين حائز اهميت است . دامنه های com. به علت پر طرفدار بودن ، از اعتبار بيشتری برخوردار هستند چون بيانگر اين هستند که اين دامنه با سابقه تر است و ثبت کننده آن زودتر به ثبت آن اقدام نموده است . در کشور های مختلف بعد از پسوند های معروف com. org. net. پسوند کشور شان از جايگاه بالايی برخوردار است . در کشور ما ir. پسوند ملی است و از دو لحاظ اهميت دارد يک : دامينهای جالب رزرو نشده در آن بيشتر است دوم : احتمال حک دامين و از دست رفتن دامين در آن کمتر است . بهتر است براي سايتهای ملی و داخلی از دامنه .ir و برای امور بين المللی از دامنه های .com .net .org استفاده شود .
پسوند .com معتبر ترين و پر طرفدارترين پسوند دنيا محسوب شده و از نظر ميزان ثبت ، فروش و قيمت گذاری از جايگاه ويژه ای برخوردار است .
مثال : www.free.com پسوند.com و www.free.ir پسوند ir.
نکته : هرپسوند معمولا مخفف کلمه يا معرف کشوری است به عنوان مثال چند پسوند معروف چنين هستند .
com. مخفف Commercial به معناي تجاری است . سايتهايی كه به شكلی به اموری مانند خريد و فروش ، معرفی محصولات ، خدمات و مانند آن مربوط می باشند ، از اين پسوند استفاده می کنند . اگرچه امروزه بسياری از سايتهای همه منظوره نيز از نوع .com تعريف می شوند.
net. مخفف Network اين نوع دامنه معمولاْ توسط شبكه ها (مثل شبكه های اطلاع رسانی، شبكه های اينترنتي و موارد مشابه )كه غالباْ فعاليت غير تجاری (نه در همه موارد) دارند مورد استفاده قرار می گيرند.
Org. مخفف Organizations اين دامنه معمولاْ توسط مؤسسات و سازمانهای غير انتفاعی كه غالباْ فعاليت غير تجاری دارند مورد استفاده قرار می گيرند.
ir. مخف iran معرف نام کشورمان ايران است و پسوند ملّی است .

دامنه بين المللی :
باتوجه به اينکه وب سايتها هر روز گسترش پيدا می کنند ، معمولا نامهای منطقه ای وخاص مناطق محدود از جايگاه کمتری نسبت به دامينهای کلی و جهانی برخوردار هستند و بهتر است دامين لاتين انتخاب شده و از نامهای فينگليش حتي المقدور استفاده نشود چون برای کاربران کشورهای ديگر و موتورهای جستجوگر مفهومی ندارد .
مثال : www.iranketab.com که بهتر است چنين باشد www.iranbook.com

دامنه بدون تشابه :
بهتر است دامنه هايی را ثبت نماييم که مشابه سازي نشوند. براي اين منظور دامنه تک کلمه ای بهترين گزينه است .
مثال : www.sitegraphic.com مشابه www.site-graphic.com يا www.sitegraphics.com

املای آسان:
تعداد زيادی از اسامی دامنه هايی که به طور شفاهی گفته مي شوند به درستی نوشته نمی شوند . اغلب مردم از املای انگليسي خوبی بر خوردار نيستند پس بهتر است از کلمات با املای آسان استفاده شود . اين مسئله در مراجعات بعدی به سايت شما و تبليغات دهان به دهان خيلی موثر است و رقابت رقبای سود جو را کاهش می دهد.
مثال : دامنه www.irangate.com دامنه های مشابه www.irangaet.comيا www.irangait.com باوجود اينکه اين دامنه چندان طولانی نيست و از معنای خوبی برخوردارهستند ولي اغلب مردم اين آدرس را به شکل صحيح تايپ نمی کنند و به سايتهای سود جو هدايت می شوند .

تلفظ زيبای دامنه :
تلفظ زيبای دامين باعث مي شود مردم نام سايت شما را بهتر به خاطر بسپارند و خريد و فروش اين دامينها نيز بيشتر انجام می گيرد . ممکن است يک دامين زيبا از عدد هم تشکيل شود ولی علت انتخاب آن تلفظ زيبای آن است .
مثال : دامنه www.4template.com

خط فاصله بين کلمات :
وقتي سخن ازخط فاصله به ميان می آيد اعتبار دامين به يکباره کاهش می يابد ، چون چنين دامينهايی معمولا آزاد هستند و بيشتر برای سوء استفاده از مشابهت اسمی با سايتهای معتبر استفاده می شوند. وجز در موارد خيلی خاص توصيه نمی شود.
مثال : www.iran-book.com که بهتر است به شکل www.iranbook.com باشد .
چون شما هنگام آدرس دادن هميشه بايد متذکر شويد که بين iran و book خط فاصله است .

عدد و حروف بين دامين :
بهتر است در دامنه از عداد استفاده نشود . استفاده از اعداد اعتبار دامنه را کاهش داده و احتمال سوء استفاده با دامنه های مشابه را افزايش می دهد . اعداد بيشتر به عنوان جايگزين کلمات مشابه استفاده می شود که باعث کوتاهی دامين و زيبايی استيل دامين می شود .
پس غير از موارد خاص بهتر است از اعداد چشم پوشی کنيم.
مثال : www.iran4u.com ، مخفف شده دامين www.iranforyou.com است .
در مثال فوق عليرقم اينکه دامين از استيل زيبايی در نوشتن بر خوردار شده اما هميشه در بيان شفاحی ، بايد ذکر کرد که for عدد ۴ است و you حرف u که اين خود مسئله بزرگيست و باعث کاهش کيفيت دامين می شود .

ترکيب کلمات و حروف به شکل صحيح :
دامنه هاي ترکيبی که از دو يا چند کلمه با معنا تشکيل شده بايد از نظر دستور زبان به شکل صحيح در کنار هم قرار گيرند و غير از موارد خيلی خاص که ترکيب از دو کلمه خاص باشد توصيه نمی شود .

نکته : در بعضي از دامنه ها از s استفاده ميشود . می دانيم که حرف s در آخر کلمات نشانگر جمع است ولي در بعضی اوقات در دامنه ها به شکل صحيح استفاده نمی شود .
www.iranbooks.comنمونه ای از استفاده صحيح از s جمع است و www.irans.com نمونه ای از استفاده نابجا از s جمع است .
مثال : www.historyiran.com که صحيح آن www.iranhistory.com است .
البته ممکن است همه اين موارد در يک دامين محقق نباشد ولی هرچه يک نام اينترنتی به موارد فوق الذکر نزديکتر باشد ايده آل تر است.